Zápis do prvních tříd

V pátek 13. dubna proběhla hlavní část zápisu do prvních tříd základních škol pro školní rok 2018/19. Letos zápis probíhal trochu jinak než v minulých letech. Jako vždy měl dvě roviny: První, tu formální a povinnou, kde se zjišťují úředně potřebné údaje o dítěti a rodičích a sepisuje se žádost o přijetí do základní školy, tu jsme nechali stejnou, tam celkem nic nového nevymyslíme.

Druhou rovinou je motivační část zápisu, kde se dítěti věnuje jedna paní učitelka individuálně. Zde děti mohou předvést, co všechno už umí, jak jsou na školu připravené. Letos jsme to zorganizovali tak, že každé dítě mělo pro sebe nejen paní učitelku, ale i vlastní místnost. Aby se nemuselo dělit o pozornost s někým dalším a nikdo u sousedního stolečku ho nerušil. Této části zápisu byli přítomni rodiče, aby viděli, jaké šikovné dítě mají a zároveň aby si v klidu s paní učitelkou mohli pohovořit o tom, jak to ve škole bude, co a jak by si pro své dítě představovali a co a jak ještě by bylo dobré do začátku školního roku rozvíjet.

Naše poděkování patří učitelkám mateřských škol. Děti na zápis byly dobře připravené. Krásně se recitovalo, zpívalo, číselné představy jen běžely, dobře se vedla prostorová orientace: nad a pod, před a za, uprostřed, dokonce se vedlo i vpravo a vlevo. Snadno se rozmotaly zamotané pohádky a příběhy.

O přijetí k povinné školní docházce v naší škole požádalo pro své děti 62 rodičů, z toho jich několik požádalo nebo zvažuje odklad začátku povinné školní docházky a někteří budou mít individuální vzdělávání a budou navštěvovat Svobodnou školu Chotěboř.

Během zápisu navštívil naši školu i pan starosta Ing. Tomáš Škaryd, ocenil úpravu školních prostor a sledoval i průběh motivační části zápisu.   Během odpoledne proběhla také inspekční činnost České školní inspekce. Paní inspektorky sledovaly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb se zaměřením právě na zápis do prvních tříd.

Pro rodiče a děti bude připraveno ještě jedno společné odpoledne, kde rodiče dostanou podrobné informace k nástupu dětí do školy a k organizaci práce v 1. třídách a blíže se seznámí s učitelkami 1. tříd.

Děkujeme rodičům, kteří pro své děti vybrali naši školu, a slibujeme, že se ze všech sil budeme snažit, abychom jejich důvěru nezklamali.

PaedDr. Zdenka Kőnigsmarková