Připravujeme ve ŠD a ŠK

15. května: 4. OH na Buttulce (I. stupeň ZŠ); 8:05-12:35 hod.

 

23. května: Lehkoatletické závody školních družin v Chotěboři (dopoledne)

 

28.5.-31.5.: ZÚ–zakončení návštěvou cukrárny, kavárny, pizzerie (odpoledne)

 

30. května: Okresní LAZ školních družin v Havl. Brodě (dopoledne)

 

1. června: oslava Mezinárodního dne dětí (odpoledne)

 

7. června: Školní výlet  ŠK – Praha, letiště V. Havla

 

11. června: Školní výlet ŠD – Žleby, obora

 

12. června: Vybíjená-turnaj mezi ZŠ Buttulova a ZŠ Smetanova (odpoledne)

 

13. června: Školní výlet ŠD – Šiklův Mlýn

 

19. června: Přehlídka zájmové činnosti žáků ŠD, ŠK a ZÚ (v 18:00 hod. v ZŠ)

 

 

                                                                                                          J. Blažková,

                                                                                                          vedoucí vychovatelka

                                                                                                          ŠD a ŠK Buttulova ul.