Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

V pondělí 20. března se naše třída společně s dalšími žáky 4. - 7. tříd zúčastnila vzdělávacího programu o hmyzu a bezobratlých živočiších. Jednalo se o jedinečnou sbírku v České republice.

Pan lektor nám představil několik desítek kusů živých exponátů z celého světa. Někteří se jich báli více, jiní méně, a někteří dokonce vůbec. Viděli jsme larvy brouků, mnohonožky, stonožky, strašilky, kudlanky, šváby, brouky, štíry, pavouky a jiné.  Nejodvážnější si mohli některé druhy vzít do ruky a ukazovat je ostatním. Jedovatí tvorové však zůstali pevně uzavřeni ve svých boxech. Při posílání larev drátovce došlo i na jejich dobrovolnou ochutnávku.

Přednáška se všem moc líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a ti, co se ze začátku báli, získali odvahu a strach překonali.

Lucie Vachušková, Vojtěch Pleskač a Dominik Kottek, žáci 6. B